Holistische behandeling

Holisme

Sinds september 2022 ben ik in opleiding voor holistisch therapeut. Het eerste jaar heb ik inmiddels met goed gevolg afgerond.
Inmiddels heb ik mijn Reiki I en II certificaat behaald en hoop ik in juli mijn Reiki Master af te ronden.

Holisme is een levensvisie die van het principe uitgaat dat alles met elkaar is verbonden en dat alles onderdeel is van één geheel.
Het bestaat in feite uit systemen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Binnen deze systemen vindt interactie plaats; beweging, reactie, communicatie, etc.

Holistische gezondheid gaat ervan uit dat je een systeem alleen kunt benaderen, bestuderen, behandelen of helen door naar het systeem als geheel te kijken. Alleen zo kun je de kern van een probleem of verstoring vinden.

In de mens worden hierin vijf niveau's onderscheiden, namelijk fysiek, emotioneel, mentaal, energetisch en spiritueel. Elk niveau heeft daarin zijn eigen unieke eigenschappen. Door alle niveau's mee te nemen in een behandeling kun je als het ware hetgeen nog onbewust in iemand is naar de oppervlakte halen en in het bewustzijn brengen. Hierdoor kan het helingsproces beginnen.

Een holistische behandeling wordt afgestemd op jouw hulpvraag.
Tijdens de behandeling kunnen dan ook verschillende methodes worden ingezet. Dit kan variëren van klank tot remedies maar ook systemisch werk, kristallen, EFT, Sedona- en coachingstechnieken maken hier deel van uit.
Reiki loopt als een rode draad door de behandelingen heen en verbindt de energie middels de chakra's (energiecentrales in het lichaam) en de aura's (energievelden om het lichaam) met het fysieke lichaam. 

Holistische behandeling 1,5 uur: € 70* 

NB:
* Het tarief voor de holistische behandeling is een speciaal oefentarief dat ik tijdens mijn opleiding hanteer.